REDAKSİYA HEYƏTİ

  • BAŞ REDAKTOR
  • BAŞ REDAKTORUN BİRİNCİ MÜAVİNİ
  • BAŞ REDAKTORUN MÜAVİNİ
  • MƏSUL KATİB
  • REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ

Ömərov Yaşar Adil oğlu

Dosent, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektor əvəzi

ƏLİYEV ŞAKİR HÜSEYNQULU OĞLU

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, maşın mühəndisliyi və nəqliyyatda daşımaların təşkili kafedrasının dosenti.

HÜMBƏTOV YUSİF ƏBÜLFƏT OĞLU

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, Sənayenin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi kafedrasının müdiri.

ƏLİYEV FUAD YUSİF OĞLU

Kimya elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, AMEA - nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzin direktoru, Azərbaycan Respublikası

QOCAYEV TOFİQ BAYRAM OĞLU

Texnika elmləri doktoru, professor, maşın mühəndisliyi və logistika kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Elm Xadimi, Azərbaycan Respublikası

BAĞIROV BAYRAM MƏHƏMMƏD OĞLU

Texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin avtomatika və idarəetmə kafedrasının professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi, Beynəlxalq Ekologiya Akademiyasının üzvü, SSRİ-nin fəxri ixtiraçısı, Azərbaycan Respublikası

ƏLİYEV BAYRAM ZEYNAL OĞLU

Fizika – riyaziyyat elmləri doktoru ,Azərbaycan Texnologiya Universitetinin ali riyaziyyat və fizika kafedrasının professoru, Azərbaycan Respublikası

MƏMMƏDOV FÜZULİ ƏZİZ OĞLU

İqtisad elmləri doktoru, professor Azərbaycan Texnologiya Universitetinin inzibati idarəetmə kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikası

MÜTƏLLİMOV ŞƏMSƏDDİN MÜTƏLLİM OĞLU

Fizika – riyaziyyat elmləri doktoru, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Ali riyaziyyat və fizika kafedrasının professoru , Azərbaycan Respublikası

MƏMMƏDOV ELŞAD ƏRŞAD OĞLU

Kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikası

NƏBİYEV ƏHƏD ƏLİ OĞLU

Biologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Texnologiya Univer-sitetinin iaşə məhsulları texnologiyası və turizm kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikası

NAMAZOV EMİN MAHMUD OĞLU

Texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin standartlaşdırma, metrologiya və sertifikasiya kafedrasının professoru, ekspres üsullarla qida məhsullarının və yüngül sənaye mallarının ekspertizası laboratoriyasının müdiri

VERDİYEV SAKİT QAMBAY OĞLU

Texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Texnologiya Univer-sitetinin informatika və telekommunikasiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikası

ƏLBƏNDOV ƏLƏMDAR ASLAN OĞLU

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin fizika və kimya kafedrasının professoru, Azərbaycan Respublikası

PƏNAHOVA ALİYƏ USUB QIZI

Xarici dil üzrə mütəxəssis, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin dillər kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikası

ƏMİRASLANOV TAHİR İDRİS OĞLU

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Milli kulinariya mərkəzinin baş direktoru, Azərbaycan Respublikası

MƏMMƏDOV QABİL BALAKİŞİ OĞLU

Texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin kənd təsərrüfatı texnikası kafedrasının professoru, Azərbaycan Respublikası

FƏTƏLİYEV HASİL KAMALƏDDİN OĞLU

Texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin qida məhsulları mühəndisliyi və dizayn kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikası

ABBASOV ZİYAD MEHRALI OĞLU

Texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin maşın mühəndisliyi standartlaşdırma kafedrassının müdiri Azərbaycan Respub-likasının "Əməkdar ixtiraçısı", "Əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi", Rusiya Aqrar Elm və Təhsil Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan Respublikası

QOCAYEV NİFTALI MEHRALI OĞLU

Fizika – riyaziyyat elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, Qafqaz Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, American Assotation For the Advancment of Sciens cəmiyyətinin üzvü, Azərbaycan Respublikası

MİKAYILOV VÜQAR ŞAHBABA OĞLU

Texnika elmləri doktoru, professor, Az – Granata Ağsu şirə və şərab emalı zavodunun alkoqollu içkilər sektorunun direktoru, Azərbaycan Respublikası

MƏMMƏDOVA QALİBƏ RZA QIZI

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan texnologiya Universitetinin elmi – tədqiqat şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikası

HÜMBƏTOV ZAUR İSRƏFIL OĞLU

Biologiya elmləri doktoru, professor,Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bologiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan respublikası

VƏLİYEV FAZİL ƏLİ OĞLU

Texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları kafedrasının professoru, Azərbaycan Respublikası

ZARETSKAYA QALINA PETROVNA

Texnika elmləri doktoru, professor, Mockva Dövlət Texnologiya və dizayn universitetinin tikiş məlumatlarının bədii modelləşdirilməsi, konstruksiyası və texnoologiyası kafedrasının müdiri, Rusiya Federasiyası

BAŞMETOV VALERİY STEPANOVİÇ

Texnika elmləri doktoru, professor,Vitebsk Dövlət Texnologiya Universitetinin prorektoru, Belorusiya Respublikası

BEREZNENKO NİKOLAY PETROVİÇ

Texnika elmləri doktoru, Kiyev milli texnologiya universitetinin professoru,Ukrayna respublikasının Əməkdar Elm xadimi, Ukrayna respublikasının mühəndis elmləri akademiyasının akademiki, Ukrayna Respublikası

NURİYEV MƏMMƏDƏLİ NURƏDDİN OĞLU

Texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin standartalaşdırma və sertifikasiya kafedrasının professoru, Azərbaycan Respublikası

SOKOLOV N V

Texnika elmləri doktoru, professor, Moskva dövlət texnologiya və idarəetmə universitetinin kafedra müdiri, akademik

Buadze L P

Texnika elmləri doktoru, professor, Kutaisi Dövlət Universitetinin kafedra müdiri,Gürcüstan Respublikası

TAŞPULATOV ABUSALEH ŞÜKÜROVİÇ

Texnika elmləri doktoru, Daşkənd toxuculuq və yüngül sənaye universitetinin professoru, Rusiaya təbii elmlər akademiyasının həqiqi üzvü,Özbəkistan Respublikası