Elmi xəbərlər jurnalının yeni nüsxəsi.

Elmi xəbərlər I (N 42) 2023