2016-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər I (N 21) 2016

Elmi xəbərlər II (N 22) 2016

2017-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər I (N 23) 2017

2018-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər I (N 24) 2018

Elmi xəbərlər II (N 25) 2018

Elmi xəbərlər III (N 26) 2018

Elmi xəbərlər IV (N 27) 2018

2019-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər I (N 28) 2019

Elmi xəbərlər II (N 29) 2019

Elmi xəbərlər III (N 30) 2019

Elmi xəbərlər IV (N 31) 2019

2020-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər I (N 32) 2020

Elmi xəbərlər II (N 33) 2020

2021-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər I (N 34) 2021

Elmi xəbərlər II (N 35) 2021

Elmi xəbərlər III (N 36) 2021

Elmi xəbərlər IV (N 37) 2021

2022-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər I (N 38) 2022

2022-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər II (N 38) 2022

2022-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər III (N 40) 2022

2022-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər IV (N 41) 2022

2023-ci il Elmi xəbərlər.

Elmi xəbərlər I (N 42) 2023