Elmi xəbərlər I (N 21).pdf

Elmi xəbərlər II (N 22).pdf

Elmi xəbərlər I (N 23).pdf

Elmi xəbərlər I (N 24).pdf

Elmi xəbərlər IV (N 27).pdf